SuPu työnantajana

SuPulla on luotettavan työnantajan ja vastuullisen yhteistyökumppanin maine.

Henkilöstömme motivointi ja osaamisen ylläpito ovat toimintamme laadun kulmakiviä. Panostamme henkilöstön jaksamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Tuotteet, palvelutilanteet ja tietojärjestelmät luovat tarvetta oppia lisää. Monikanavaisen asiakaspalvelijan työ vaatii tilanneherkkyyttä, tarkkuutta ja vastuuntuntoa ja siksi kehitämme jatkuvasti henkilöstömme osaamista mm. asiakaskoulutuksilla.

Teemme SuPulla johdonmukaista työtä sen eteen, että olemme houkutteleva ja hyvämaineinen työnantaja. Tässä asiassa avainroolissa on työhyvinvoinnin mittaaminen ja avoimuus, joiden seurauksena saamme tarvittavan tiedon henkilökunnaltamme yhteistyön mielekkyyden takaamiseksi tarvittaviin muutoksiin.

Työhyvinvointi merkitsee meille kannustavaa ja innostavaa työilmapiiriä, jossa jokainen tuntee työnsä tavoitteet ja vastuut ja jossa jokainen voi hyödyntää osaamistaan. Henkilöstön fyysistä hyvinvointia turvaamme tiiviillä yhteistyöllä työterveyshuoltomme kanssa. Johtamiskäytäntömme tukevat henkilöstömme jaksamista ja yhteenkuuluvuutta. Palvelumme ovat aidosti kilpailukykyistä ja tekniikkamme nykyaikaista. Henkilöstömme on ammattitaitoista ja motivoitunutta, asiakaspalveluasenne on meille sydämen asia.