SuPun arvot

MUUTOSMYÖNTEISYYS - Suhtautumisemme muutokseen on myönteistä ja ymmärrämme sen tarpeellisuuden.

ROHKEUS - Haluamme olla rohkeita ja astua mukavuusalueemme ulkopuolelle, alueelle jossa voimme kehittyä.

RATKAISUKESKEISYYS - Tämä ohjaa toimintaamme läpi päätöksenteon aina johtoryhmästä asiakaspalvelun arkipäiväiseen päätöksentekoon asti.

MYYNNILLISYYS - Haluamme tuottaa asiakkaillemme taloudellista hyötyä ja erottua eduksemme tällä saralla kilpailutilanteissa.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi voimme kiteyttää arvovalintoihimme asiakaslähtöisen ajattelun ja palvelun LAADUN erityisaseman toimintamme keskiössä, KEHITYSHALUN, hyvän työilmapiirin ja TYÖHYVINVOINNIN merkityksen korostamisen sekä AMMATTIMAISEN ajattelun ohjaamassa toimintaamme.