SUPUN ARVOT

Suomenmaan Puhelinpalveluiden johdon ja henkilökunnan toimintaa ohjaa selkeä ajatus siitä kuinka onnistumme tavoitteissamme oikeanlaisen asenteen vallitessa arkipäiväisessä käytännön työssämme. Meillä arvot eivät ole kauniisti kirjoitettua runoutta, vaan konkreettista arkipäivän toimintaa.

MUUTOSMYÖNTEISYYS - Suhtautumisemme muutokseen on myönteistä ja ymmärrämme sen tarpeellisuuden.

ROHKEUS - Haluamme olla rohkeita ja astua mukavuusalueemme ulkopuolelle, alueelle jossa voimme kehittyä.

RATKAISUKESKEISYYS - Tämä ohjaa toimintaamme läpi päätöksenteon aina johtoryhmästä asiakaspalvelun arkipäiväiseen päätöksentekoon asti.

MYYNNILLISYYS - Haluamme tuottaa asiakkaillemme taloudellista hyötyä ja erottua eduksemme tällä saralla kilpailutilanteissa.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi voimme kiteyttää arvovalintoihimme asiakaslähtöisen ajattelun ja palvelun LAADUN erityisaseman toimintamme keskiössä, KEHITYSHALUN, hyvän työilmapiirin ja TYÖHYVINVOINNIN merkityksen korostamisen sekä AMMATTIMAISEN ajattelun ohjaamassa toimintaamme.

Haluatko lisätietoja?

Suomenmaan Puhelinpalvelut Oy

Kuhmon vastauskeskus:
Torikatu 29, 88900 Kuhmo

Joensuun vastauskeskus:
Torikatu 9 A 5, 80100 Joensuu

Oulun vastauskeskus:
Kauppurienkatu 11 B 42, 90100 Oulu

Puh.  +358 20 703 2800
info@supu.fi

Yhteydenottopyyntö

Suomenmaan Puhelinpalvelut kuuluu SFG Yhtiöihin.

 sfg.png